Tri-City goalie Evan Sarthou will begin his first season as the team’s starter when the Americans open their season tonight at Spokane.
Tri-City goalie Evan Sarthou will begin his first season as the team’s starter when the Americans open their season tonight at Spokane. Andrew Jansen Tri-City Herald
Tri-City goalie Evan Sarthou will begin his first season as the team’s starter when the Americans open their season tonight at Spokane. Andrew Jansen Tri-City Herald