Kenyon Zero Storage to build facility in Pasco

April 07, 2014 12:00 AM